Onze zorg

Wij werken volgens de regels van de reguliere geneeskunde. Daarnaast hebben wij een open houding naar de alternatieve geneeswijzen. Soms zult u voor deze geneeswijzen willen kiezen. Wij respecteren uw keus, maar willen ook dan graag een centrale rol in de coördinatie van uw zorg. Voor ons is de basis van een goede relatie tussen huisarts en patiënt, dat wij goed luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaars mening en samen naar een oplossing zoeken. Wij zetten ons daarvoor in.

 

De doktersassistente

De doktersassistentes zorgen de eerste opvang van alle patiënten. Ze zorgen dat alles goed verloopt in de praktijk. Ze nemen de telefoon aan om afspraken en recepten te maken en ze hebben een zelfstandig spreekuur.

Vaak krijgt u van de doktersassistentes via de telefoon of aan de balie advies. Zij geven advies over verschillende aandoeningen, zoals diarree, verkoudheid, keelpijn, oorontsteking en kinderziekten. Zij zijn hier speciaal voor opgeleid en gebruiken daarvoor vastgelegde protocollen. Ze overleggen met de huisarts over hun gesprek met u. De assistentes hebben een kwaliteitskeurmerk. Om dit te behouden moeten de assistentes bijscholingen volgen om bekwaam te blijven.

 U kunt voor de volgende zaken rechtstreeks een afspraak bij de assistente maken:

 • behandeling van wratten
 • bloeddruk meten
 • 24 uurs bloeddrukmeting
 • bloedsuikergehalte meten
 • doppler onderzoek (vaatonderzoek benen)
 • ECG maken
 • injecties geven
 • oren uitspuiten
 • gehoortesten afnemen
 • uitstrijkjes maken in kader van bevolkingsonderzoek
 • spiraaltjes verwijderen
 • urine nakijken
 • verwijderen van hechtingen
 • wondverzorging
 • zwangerschapstesten
 • kweken afnemen

 

De praktijkverpleegkundige

Sabine Morsink en Marloes Visschedijk zijn als praktijkondersteuners werkzaam in onze praktijk. 
Sabine en Marloes hebben hiervoor verschillende opleidingen gevolgd. Ze zijn opgeleid om onder supervisie van een huisarts volledig zelfstandig te werken. Sabine en Marloes zijn gespecialiseerd in het begeleiden en behandelen van patiënten met chronische problemen zoals suikerziekte, verhoogde bloeddruk of cholesterol, astma en chronische longproblemen. Bij het onderzoek en de behandeling gebruiken zij soms een ECG apparaat, longfunctiemeting en een 24 uurs bloeddrukmeter. Ook begeleiden ze patiënten bij het stoppen met roken.

Patiënten komen één of enkele malen per jaar bij de praktijkondersteuner om samen te kijken naar het verloop van de chronische problemen. Hierbij volgen zij een protocol voor het onderzoek en de behandeling. Na het spreekuur wordt alles met de aanwezige huisarts besproken. 

 

Praktijkondersteuner GGZ en Jeugd

In onze  praktijk werken er twee praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (GGZ):

- Matthijs Fremery is sociaal psychiatrisch verpleegkundige is er op de dinsdag

- Recep Canel is maatschappelijk werker en is er op woensdagochtend.

Zij zijn beide ervaren in het begeleiden van patiënten met psychische klachten. Zij zijn gedetacheerd vanuit Mediant in onze praktijk.

 

Daarnaast werkt er één praktijkondersteuner jeugd:

- Mirjam Brinkman heeft haar spreekuur op woensdagochtend.

Zij begeleidt gezinnen en jongeren bij vragen en problemen in opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Zij is erg ervaren en gedetacheerd vanuit de gemeente Hengelo.

 

Reisadvies en vaccinaties

Ga goed voorbereid op reis en meldt u voor advies bij dokter Wind of Sabine Morsink.

Samen kijken ze naar uw medisch dossier en uw reisplannen. Ze geven u advies over vaccinatie, waarschuwingen en tips voor de reis. Klik hier voor verdere informatie en het reisformulier.